Novinky

Provozovna v Brně

V areálu společnosti DIS jsme otevřeli dne 4.8. 2014 jídelnu pro strávníky společnosti Bilfin... více »

Inaugurace rektora Univerzity Obrany Brno

Měli jsme tu čest dne 18.10. 2012 realizovat raut k inauguraci rektora Univerzity Obrany Brno. Pa... více »

Certifikáty

"Společnost EUROGASTRO v rámci neustálých inovačních procesů a zlepšování kvality poskytovaných služeb zavádí nové systémy řízení. Inovace a efektivní systém řízení jsou pro rozvoj společnosti EUROGASTRO klíčové. Vydané certifikáty nejen reflektují dodržování našich základních hodnot, ale zároveň posilují důvěryhodnost společnosti ve vztazích se zákazníkem."

Mezi nejdůležitější patří certifikace ISO a HACCP

ISO
Co je norma ISO?
"V normě ČSN EN ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu kvality, který mohou organizace používat pro interní aplikaci, certifikaci nebo pro smluvní účely s dodavateli a zákazníky."

V roce 2010 společnost EUROGASTRO rozhodla pro zavedení mezinárodního systému managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2008 a následně jej úspěšně obhájila před certifikační komisí TÜV SÜD, čímž získala certifikát stvrzující legitimnost tohoto systému.

HACCP
Co je HACCP?
"HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), neboli systém kritických bodů zajišťuje preventivní a systematický přístup k včasné identifikaci nebezpečí zdravotní závadnosti a k zamezení jeho vzniku."

Bezpečný produkt, kvalita a zdraví zaměstnanců patří k základním hodnotám v naší společnosti a této oblasti věnuje společnost EUROGASTRO velkou pozornost již od jejího vzniku. V roce 2010 jsme v rámci certifikačního auditu obhájili již předem zavedený systém sledování a kontroly kritických bodů HACCP. Naše společnost je také držitelem certifikátu všeobecných požadavků systému HACCP.

Rychlý kontakt

Obchodní ředitel:
Bc. Zdeněk Horák
+420 775 67 77 67
E-mail

 

Při problému s objednávkovým systémem volejte:
Rudolf Ellner
731 166 868

 

Objednávání:
Icanteen – CTP Hranice
Icanteen – BBC Hranice
Icanteen – VZ 5512 Brno
Icanteen – Olomouc